ปลาฟัซซี่

ปลาขึ้นราในแม่น้ำอะแลสกาคุกคามแหล่งอาหารของชุมชน เมือง Nuiqsut ในมลรัฐอะแลสกา ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Kuukpik (Colville) ใกล้ทะเล Beaufort ชาวบ้านเก็บเกี่ยวแมวน้ำและทาร์มิแกน ไข่ห่าน และกวางคาริบู แต่อาหารเพื่อการยังชีพเกือบหนึ่งในสามมาจากปลา การจับปลาที่ใหญ่ที่สุดมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เมื่อ Arctic cisco ( qaaktaq ), ปลาไวต์ฟิชปากกว้าง ( aanaakłiq ) และสายพันธุ์อื่นๆ ย้ายจากมหาสมุทรไปสู่น้ำจืดเพื่อเป็นอาหารและวางไข่ ชาวประมงท้องถิ่นวางอวนปลาในแม่น้ำหรือใต้น้ำแข็ง...