Plants vs. Zombies: การต่อสู้เพื่อ Neighborville รีวิว

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ซึ่งเป็นภาคล่าสุดในแฟรนไชส์เกมยิงตัวละครสุดแหวกแนว ไม่ได้ปรับเนื้อหาทั้งหมดให้สมเหตุสมผล Plants vs Zombies: Battle for Neighborvilleกำลังใช้แนวทางใหม่สำหรับเกมยิงที่เหมาะสำหรับครอบครัว โดยคราวนี้เปลี่ยนPlants vs Zombies ให้กลาย เป็นDestiny การเล่นเกมอยู่ในยุคที่การปล้นสะดมเป็นตัวกำหนดเกมยิงในประเภทย่อยต่างๆ ที่Battle for Neighborvilleพยายามใช้ประโยชน์จาก เกมดังกล่าวสร้างขึ้นจากรากฐานอันยิ่งใหญ่ที่...